ยูเอ็นเตือนเด็ก 2 ล้านคนถูกทิ้งในบังกลาเทศ

ยูเอ็นเตือนเด็ก 2 ล้านคนถูกทิ้งในบังกลาเทศ

รายงานนี้จัดทำโดย UN World Food Programme ( WFP ) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( UNICEF ) และ Institute of Public Nutrition (IPHN) แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างภาวะทุพโภชนาการและความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยครัวเรือนที่หิวโหยมีสัดส่วนที่สูงขึ้นของการสูญเสียเด็ก .การสำรวจดำเนินการในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงมกราคม 2552 และเตือนว่าระดับการขาดสารอาหารคาดว่าจะสูงขึ้น

ในช่วงที่ขาดแคลนอาหารจากจำนวนเด็กกว่า 2 ล้านคนที่เสียชีวิตระหว่างอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี

จำนวน 500,000 คนกำลังทุกข์ทรมานจากภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันรุนแรง หรือภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรง ตามรายงานซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลกระทบของราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นในบังกลาเทศในปี 2551

เกือบร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจกล่าวว่า พวกเขามีอาหารไม่เพียงพอในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนลดลงร้อยละ 12 ระหว่างปี 2548-2551 สิ้นปีที่แล้ว เกือบสองในสามของรายได้ใช้จ่ายไปกับอาหาร สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2548 ถึงร้อยละ 10 หลายคนเป็นหนี้ที่ต้องรับมือกับราคาอาหารที่สูงขึ้น ผลสำรวจระบุ

“แม้ว่าตอนนี้ราคาอาหารจะลดลง แต่วิกฤตก็ยังไม่จบลง” จอห์น ไอลีฟฟ์ ผู้แทน WFP ประจำ บังกลาเทศกล่าว พร้อมเตือนถึงผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกในปัจจุบันที่จะมีต่อคนยากจน

เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่สำรวจมีการเจริญเติบโตแคระแกรน ซึ่งแสดงถึงความชุกของภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังที่สูงมากในเอเชียใต้ ขณะที่เด็กกว่าหนึ่งในสามมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เช่นกัน รายงานระบุ

“สถานการณ์การขาดสารอาหารของเด็กในประเทศนี้เป็นเหตุฉุกเฉินที่เงียบ” คาเรล เดอ รอย 

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ กล่าวภาวะทุพโภชนาการซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้โดยตรง ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก และเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะเสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร เขากล่าวเสริม “ในความเป็นจริงแล้ว มันส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน ค่ารักษาพยาบาล และประสิทธิภาพการทำงาน”

นายเดอรอยเตือนว่าหากไม่ระบุระดับภาวะทุพโภชนาการในปัจจุบัน บังกลาเทศซึ่งมีประชากรมากกว่า 150 ล้านคนตามรายงานของสหประชาชาติ ไม่น่าจะบรรลุและรักษาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายต่อต้านความยากจนแปดประการ โดยมีกำหนดเวลาในปี 2558

เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญสำหรับพัฒนาการพบว่าไม่ได้รับความถี่ในการรับประทานอาหารขั้นต่ำ โดย 2 ใน 3 ของเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับความหลากหลายทางอาหารขั้นต่ำของอาหารอย่างน้อย 4 หมู่ รายวัน.

credit : walkofthefallen.com
missyayas.com
siouxrosecosmiccafe.com
halkmutfagi.com
synthroidtabletsthyroxine.net
sarongpartyfrens.com
finishingtalklive.com
somersetacademypompano.com
michaelkorscheapoutlet.com
catwalkmodelspain.com