August 2022

ไฮโลออนไลน์สหประชาชาติเปิดตัวโครงการ Education First

ไฮโลออนไลน์สหประชาชาติเปิดตัวโครงการ Education First

เมื่อวันพุธ บัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติได้เปิดตัวไฮโลออนไลน์โครงการการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า Education First ที่งานระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนิวยอร์กในแง่ของแผน หน่วยงานและโครงการต่างๆ ของ UN จะ “รวมตัว” กับรัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันให้การศึกษาอยู่ในอันดับต้น...

Continue reading...

บาคาร่าออนไลน์ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการถ่ายทอดความรู้

บาคาร่าออนไลน์ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการถ่ายทอดความรู้

สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของเคนยาบาคาร่าออนไลน์และบริติชเคานซิลจะทำงานร่วมกันเพื่อขยายโครงการหุ้นส่วนการถ่ายทอดความรู้ของแอฟริกา จุดมุ่งหมายคือการให้โอกาสสำหรับธุรกิจในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการทำงานผ่านการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่สูงขึ้น African Knowledge Transfer Partnerships หรือ AKTPs เป็นความร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในสหราชอาณาจักรและ Sub-Saharan Africa ความร่วมมือดังกล่าวกำลังดำเนินการนำร่องในหกประเทศในแอฟริกา ได้แก่...

Continue reading...

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงนักวิชาการโจมตีแผนการเงิน

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงนักวิชาการโจมตีแผนการเงิน

สหภาพเจ้าหน้าที่วิชาการของมหาวิทยาลัย ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง(University Academic Staff Union) ได้ออกมาโวยข้อเสนอที่จะรวมหลักสูตรปริญญา ‘ปกติ’ และ ‘ขนาน’ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐของเคนยา และกล่าวหาธนาคารโลกว่า “ก่อวินาศกรรม” การรวมหลักสูตรที่แยกจากกันในปัจจุบันสำหรับนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และนักเรียนที่อุปถัมภ์ด้วยตนเอง...

Continue reading...

ไฮโลออนไลน์โครงการของมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก บางโครงการนานถึง 20 ปี

ไฮโลออนไลน์โครงการของมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก บางโครงการนานถึง 20 ปี

มหาวิทยาลัยของรัฐในเคนยาต้องใช้เงินอย่างน้อยไฮโลออนไลน์ 2.1 พันล้านชิลลิง (27.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อสร้างโครงการที่หยุดชะงัก โดยบางแห่งเริ่มดำเนินการเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว คณะกรรมการการลงทุนของรัฐสภาหรือ PIC ระบุว่าโครงการของมหาวิทยาลัย Egerton ต้องหยุดชะงักเนื่องจากขาดเงินทุน มิธิกา...

Continue reading...